ثبت سفارش هدیه سازمانی برای سال 1403 در ارگانهای مختلف (البته این تلاشها در ماه های آخر سال 1402 صورت گرفته است)

1403 فروردین 18, شنبه
ثبت سفارش هدیه سازمانی برای سال 1403 در ارگانهای مختلف (البته این تلاشها در ماه های آخر سال 1402 صورت گرفته است)

سال 1402 تیم تحقیق و توسعه ژونات با مأموریت معرفی خدمات مجموعه به شرکتها، سازمانها و ارگانهای دولتی شروع به شناسایی و جذب این مشتریان نمود. در همین راستا و با لطف الهی توانست، گامی بلند در ثبت مشتریان سازمانی و ارگانی دولتی و خصوصی برداشت و ارائه محصولات باکیفیت بنا به درخواست مشتریان ما را در نزد آنان محبوب نمود که بی شک بدون لطف خداوند و تلاش تیم سخت کوش ژونات محقق نمی گردید.
با توجه به وسواسهای موجود در تیم مدیریت ژونات -کیفیت محصول / بسته بندیهای درحد و نوع ارائهبه مشتریان- شروع به جمع آوری اطلاعات لازمه نمود با این امید که ماحصل آن رضایتمندی بیشتر مشتریان باشد (این مهم از بدو تأسیس مجموعه، از ارکان و شعارهای جدا نشدنی تیم ژونات بوده و خواهد ماند).

در این راستا بر آن شدیم تا برای تأمین سلایق و علایق مختلف ارگانها آنها را بصورت مجزا بررسی، امتیاز دهی کنیم. در این خصوص و با درنظر گرفتن تعداد بالای آنها مجبور شدیم که تیم های مجزا برای تأمین و تحویل درنظر بگیریم. لذا در این راستا بچه های سخت کوش مجموعه با تقسیم بندی نفرات هر کدام مشغول تهیه و توزیع یکی از آنها شدند. لازم به ذکر است درتمام این دوران مدیریت و نظارت عملکرد برتمامی کارها توسط تیم کیفیت سنجی صورت گرفت. گوشه ای از این تلاشها را به تصویر کشیدیم که دیدن آن خالی از لطف نیست.

روناک     توسعه بین الملل تجارت ملی    خوشخواب   


دراین میان برخی از این ارگانها با توجه به موقعیت سیستمی و سیاست های حاکم در مجموعۀشان اجازه نشـر ویدئو را به ما نداده اند.

انصراف از نظر