درباره ما

ازسال ۱۳۶۵ هـ.ش شرکت‌تجاری‌دبیـری صـادرات عمده پسته و عسـل را به‌کشورهای حـوزه خلیـج‌فـارس آغـاز نـمود و بعدتر مقاصد تجـاری خود را افزایش داد و صادرات آجیل و خشکبار بــه‌باقی کشورها راهم تاکنون ادامه داده اسـت.
این شـرکت درسال ۹۶ با پشتوانه و تجربه در زمینـه فروش عمده‌و خرده آجیل‌وخشکبار، لاین خـرده‌فروشی را تحـت عنوان برند ژونـات باز کـرد که بصـورت آنلاین در سـراسـر ایــران و جـهان درخدمت مشتریان است.
هدف ژونات تهیه بهترین اقلام، دستچـین‌ بادقـت‌بالا و بـالا بـردن کیفیـت محصـول و در نهایـت ارائه آسان و درخور آن به مشتریان است.