توضیحات دسته بندی


بعد از اضافه کردن کره و گردو به بستنی وانیلی آن را بصورت مستطیل شکل برش می‌دهند و داخل سینی های دستگاه فریز درایر قرار می‌گیرد. در این روش محصول پوکی خود را حفظ نمده و طعم واقعی بستنی را حفظ می نماید.