توضیحات دسته بندی

بستنی خشک چیست ؟

محصولی که تحت عنوان بستنی خشک در بازار رواج یافته است، در حقیقت از همان بستنی تهیه شده که  با روش فریز درایینگ خشک می‌شود. شایان ذکر است محصول دیگری از سوغات تبریزبا همین نام بستنی خشک (بصورت سنتی) در بازاروجود دارد و با نام  آذری (سوت شیرنیسی) نیز شناخته می‌شود که البته بیگانه از محصول بستنی خشک یاد شده می باشد که تهیه شده از شیر، شکر و کره .